Ubezpieczenia fotowoltaiki

Wariant ubezpieczenia

 • Od ryzyk nazwanych

 

 • Od wszystkich ryzyk

Wariant ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

 • Obejmuje ochroną ryzyka wymienione w OWU, między innymi: grad, huk
  ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, zapadanie się ziemi, zalanie*
 • Obejmuje ochroną działanie osób trzecich (kradzież instalacji lub jej elementu,wandalizm, dewastacja)
 • Obejmuje ochroną koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie
 • Obejmuje ochroną koszty związane z postępem technologicznym (kiedy nie możliwe jest odkupienie identycznego zniszczonego

Wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

 • Obejmuje ochroną wszystkie ryzyka i sytuacje poza tymi, które wskazane są jako wyłączenia i ograniczenia ochrony w OWU*
 • Obejmuje ochroną działanie osób trzecich (kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm, dewastacja)
 • Obejmuje ochroną koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie
 • Obejmuje ochroną koszty związane z postępem technologicznym (kiedy nie możliwe jest odkupienie identycznego zniszczonego elementu instalacji i musisz zainstalować nowszy lub droższy)
 • Obejmuje ochroną koszty związane z zakupem energii z sieci w sytuacji kiedy Twoja instalacja została uszkodzona w wyniku zdarzenia objętego ochroną.