Ubezpieczenia na życie

Zakres ubezpieczeń

 • Ubezpieczenie życia

 • Uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy

 • Poważne zachorowanie

 • Zdrowie dziecka

 • Global Doctors

Ubezpieczenie życia

 • Zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek Twojej śmierci.
 • Możliwość wyboru malejącej sumy ubezpieczenia podążającej za kwotą kredytu.
 • Stała cena ubezpieczenia i gwarancja ochrony nawet do 100 roku życia.

 

Uszkodzenie ciała
i niezdolność do pracy

 • Zapewnienie płynności finansowej na wypadek niezdolności do pracy.
 • Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy.
 • Możliwość spłaty zobowiązania kredytowego.
 • Zapewnienie środków na pokrycie kosztów rehabilitacji

Poważne zachorowanie

 • Wypłata świadczenia na pokrycie kosztów leczenia lub inny dowolny cel.
 • Świadczenie rekompensujące ograniczenie aktywności zawodowej.
 • Podział chorób na grupy umożliwia wielokrotne wypłaty świadczeń
  w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (również za nowotwory).

Zdrowie Dziecka

 • Ochrona dziecka od skutków nieszczęśliwego wypadku.
 • Wypłata środków po otrzymaniu diagnozy poważnego zachorowania.
 • Wypłata środków, które umożliwią pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
  dziecka oraz rekompensują ograniczenie aktywności zawodowej rodzica.

Global Doctors

 • Organizacja i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach na całym
  świecie (m.in: onkologicznych, neurologicznych, kardiologicznych itp.).
 • Uzyskanie drugiej opinii medycznej dotyczącej diagnozy, stanu zdrowia
  i procesu leczenia.
 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu oraz zakwaterowania
  dla klienta i osoby towarzyszącej, a w przypadku dziecka dla dwóch
  osób towarzyszących.
 • Pokrycie kosztów leków po leczeniu za granicą