Ubezpieczenia turystyczne

Zakres ochrony

 • Pokrycie kosztów medycznych

 • Pomoc w nagłych sytuacjach

 • Ochrona bagażu i dokumentów

 • Ochrona finansowa

 • OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie Turystyczne

Kupno ubezpieczenia podróżnego na wyjazd za granicę może przynieść wiele korzyści, w tym:

 

 • Pokrycie kosztów medycznych: Ubezpieczenie podróżne na wyjazd za
  granicę może pomóc w pokryciu kosztów leczenia lub hospitalizacji w
  przypadku nagłej choroby lub wypadku. W niektórych krajach koszty opieki
  medycznej mogą być bardzo wysokie, dlatego ubezpieczenie może
  zapewnić finansową ochronę w przypadku potrzeby.
 • Pomoc w nagłych sytuacjach: W przypadku nagłej choroby lub wypadku,
  ubezpieczenie podróżne może zapewnić pomoc w organizacji opieki
  medycznej, transportu do szpitala oraz w organizacji powrotu do kraju.
 • Ochrona bagażu i dokumentów: Ubezpieczenie podróżne może również
  pomóc w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu oraz dokumentów,
  takich jak paszport czy bilety lotnicze.
 • Ochrona finansowa: W niektórych sytuacjach, takich jak anulowanie lub
  opóźnienie lotu, ubezpieczenie podróżne może pomóc w uzyskaniu
  odszkodowania lub zwrotu kosztów.
 • OC w życiu prywatnym: Polisa OC w życiu prywatnym to rodzaj
  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które chroni ubezpieczonego
  przed roszczeniami osób trzecich w przypadku, gdy wyrządził szkodę w
  trakcie wykonywania swoich prywatnych czynności.
  Możę obejmować szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w trakcie uprawiania sportów lub rekreacji. Polisa OC w życiu prywatnym zapewni pomoc w ochronie przed roszczeniami osób poszkodowanych i zminimalizować ryzyko poniesienia wysokich kosztów w przypadku
  wyrządzenia szkody.

Doba w szpitalu może być nawet 7 razy droższa niż w luksusowym hotelu! Przykładowe ceny pobytu w szpitalu za jedną dobę:

 • Monako – 12 479 PLN.
 • Norwegia – 4 870 PLN.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – 2 663 PLN.
 •  Włochy – 1 765 PLN.
 •  Hiszpania – 1 605 PLN.
 • Grecja – 1 388 PLN.
 • Chorwacja – 657 PLN.
 • Turcja – 401 PLN.

Orientacyjny koszt podstawowego ubezpieczenia to około 30 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 40 tyś. EURO za tygodniowy pobyt za granicą .