Wybierz towarzystwo w którym chcesz zgłosić szkodę

Można najłatwiej zgłosić szkodę poprzez skontaktowanie się telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej. Należy wybrać właściwą firmę w celu uzyskania dalszych informacji. W przypadku szkody komunikacyjnej zawsze należy skontaktować się z firmą, w której jest ubezpieczenie OC sprawcy wypadku.