Bezpieczeństwo na drodze

Bezpieczeństwo na drodze

Bezpieczeństwo na drodze

Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o bezpieczeństwie jazdy samochodem. Bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu, gdy wsiadamy za kierownicę. Oto kilka prostych, ale bardzo ważnych zasad, które warto przestrzegać, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo na drodze:
Zapinajmy pasy bezpieczeństwa – pasy to podstawowy element bezpieczeństwa w samochodzie, który może uratować nam życie w przypadku wypadku drogowego.
Przestrzegajmy ograniczeń prędkości – przekroczenie dozwolonej prędkości to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, dlatego zawsze dostosujmy prędkość do warunków na drodze.
Nie prowadźmy pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków – prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków to przestępstwo i jedna z największych przyczyn wypadków drogowych.
Używajmy świateł drogowych w odpowiedni sposób – światła drogowe, mijania i awaryjne są niezbędne do zapewnienia widoczności na drodze, więc pamiętajmy o ich odpowiednim użyciu.
Przestrzegajmy zasad ruchu drogowego – pamiętajmy, że zasady ruchu drogowego są po to, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze dla wszystkich użytkowników.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Dlatego, zanim wsiądziemy za kierownicę, przypomnijmy sobie o tych prostych zasadach, aby uniknąć niebezpieczeństw na drodze i zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.
Ubezpieczenie OC kontraktowe a deliktowe

Ubezpieczenie OC kontraktowe a deliktowe

Ubezpieczenie OC Firmy czym się różnią…?

Ubezpieczenie OC kontraktowe i OC deliktowe to dwa różne rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC), które różnią się przede wszystkim podstawą odpowiedzialności ubezpieczonego.
Ubezpieczenie OC kontraktowe chroni przed roszczeniami wynikającymi z naruszenia umowy lub umownych zobowiązań, które ubezpieczony ma wobec innych osób lub firm. W takim przypadku ubezpieczony jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeśli naruszy umowę lub zobowiązanie umowne i wyrządzi szkodę innym stronom.
Np. szkody spowodowanie wadliwym działaniem zamontowanego okna
Natomiast ubezpieczenie OC deliktowe chroni przed roszczeniami wynikającymi z nieumyślnych czynów szkodzących innym osobom lub ich mieniu. W takim przypadku ubezpieczony jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeśli wyrządzi szkodę w sposób nieumyślny, ale odpowiedzialność za szkodę ponosi.
Np . podczas montażu okien , okno wypada z rąk montujących je pracowników i spada na zaparkowany poniżej samochód
Warto zauważyć, że w praktyce wiele polis OC zawiera obie formy ochrony – zarówno OC kontraktowe, jak i deliktowe, co zapewnia pełną ochronę przed roszczeniami wynikającymi zarówno z naruszenia umowy, jak i z nieumyślnych szkód wyrządzonych innym.
Prowadząc firmę warto wykupić OC działalności , ponieważ za niedużą składkę ochronimy się przed finansowymi konsekwencjami roszczeń .
Zapraszam po odpowiednio dobraną polisę .
tel. 606 111 157