Ubezpieczenie OC Firmy czym się różnią…?

Ubezpieczenie OC kontraktowe i OC deliktowe to dwa różne rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC), które różnią się przede wszystkim podstawą odpowiedzialności ubezpieczonego.
Ubezpieczenie OC kontraktowe chroni przed roszczeniami wynikającymi z naruszenia umowy lub umownych zobowiązań, które ubezpieczony ma wobec innych osób lub firm. W takim przypadku ubezpieczony jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeśli naruszy umowę lub zobowiązanie umowne i wyrządzi szkodę innym stronom.
Np. szkody spowodowanie wadliwym działaniem zamontowanego okna
Natomiast ubezpieczenie OC deliktowe chroni przed roszczeniami wynikającymi z nieumyślnych czynów szkodzących innym osobom lub ich mieniu. W takim przypadku ubezpieczony jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeśli wyrządzi szkodę w sposób nieumyślny, ale odpowiedzialność za szkodę ponosi.
Np . podczas montażu okien , okno wypada z rąk montujących je pracowników i spada na zaparkowany poniżej samochód
Warto zauważyć, że w praktyce wiele polis OC zawiera obie formy ochrony – zarówno OC kontraktowe, jak i deliktowe, co zapewnia pełną ochronę przed roszczeniami wynikającymi zarówno z naruszenia umowy, jak i z nieumyślnych szkód wyrządzonych innym.
Prowadząc firmę warto wykupić OC działalności , ponieważ za niedużą składkę ochronimy się przed finansowymi konsekwencjami roszczeń .
Zapraszam po odpowiednio dobraną polisę .
tel. 606 111 157